Akademija vodenja: Če so bile spremembe nekoč redkost, so danes vsakdanjost. Če so bili včasih najpomembnejši zaposleni managerji, so danes pomembni vsi zaposleni. In če je bil nekoč cilj vodij maksimalna kontrola, je cilj vodij danes postavljanje pravih ciljev ter spodbujanje in pomoč zaposlenim, da te cilje uresničijo.

V skladu s spremembami je logično, da morajo danes vodje v podjetjih/organizacijah temu prilagoditi in posodobiti tudi stile in metode v procesu vodenja zaposlenih. Današnji čas namreč zahteva drugačno vodenje, kot ga večinoma lahko opazimo v praksi. Pri uvajanju ustreznih sprememb vam lahko pomaga naša akademija vodenja. Poverjanje nalog ne more biti več ukazovanje, ki temelji na formalni moči vodje, temveč pogajanje in svetovanje za kakovostno izvedbo nalog. Vodje morajo spodbujati medsebojno sodelovanje in pripravljenost za timsko delo. Z uporabo sodobnih pristopov motivacije nam uspe spremeniti ovire v priložnosti za napredovanje na bolj kakovosten nivo medosebnih odnosov na delovnem mestu kar posledično prispeva k boljši učinkovitosti in uspešnejšemu delovanju podjetja/organizacije kot celote.

VSEBINA: Program je sestavljen iz več modulov, ki jih dogovorimo z vami.
PROGRAM JE NAMENJEN vsem vodstvenim in vodilnim kadrom ter tistim, ki na to pot stopajo na novo.
AKADEMIJA VODENJA: KORISTI ZA UDELEŽENCE
  • Večja odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost sodelavcev.
  • Spodbujanje kreativnega, samoiniciativnega in pozitivnega pristopa k delu.
  • Boljši medsebojni odnosi med sodelavci.
  • Odgovoren odnos do dela – izvedba nalog kot temeljni cilj.
  • Večja motivacija sodelavcev.
  • Prijetno in produktivno delovno vzdušje.
  • Večje zadovoljstvo zaposlenih.
  • Večji prispevek posameznikov k skupnemu rezultatu.
  • Večja uspešnost celotnega podjetja.
  • Krepitev občutka pripadnosti svoji organizacijski enoti in organizaciji kot celoti.

Kaj je dobro vedeti?

Akademija vodenja je izobraževalni program za podjetja oziroma vse tiste posameznike, ki so v raznih organizacijah postavljeni za vodje različno velikih skupin. Sodobno vodenje se namreč od tradicionalnega razlikuje v številnih pogledih. Dandanes mora vodja delovati celovito, učinkovito mora znati premagovati vsakdanje izzive in spretno dosegati cilje v dobro celotne ekipe. Pri tem mora s posameznimi člani nenehno vzpostavljati in ohranjati ustrezno interakcijo. To ne pomeni, da jim zgolj razdeli naloge, temveč pri svojem delu upošteva njihove osebnostne lastnosti in jih na tej podlagi ustrezno motivira, spodbuja, krepi občutek pripadnosti skupini, samoiniciativnost posameznikov ter dobre odnose v organizaciji. Akademija vodenja lahko vse vodje in vodje v nastajanju učinkovito popelje skozi proces transformacije od klasičnega vodje do vodje, ki ve, kako iz svojih sodelavcev izvabiti kar najboljše.

Program akademija vodenja je poseben iz več razlogov. Sestavljen je iz več modulov, ki jih izvajamo v dogovoru z vašimi željami in potrebami. To pomeni, da bomo program prilagodili vaši specifični situaciji. Gre za individualiziran pristop, pri čemer vam bomo pomagali odkriti vaše vodstvene potenciale in delali na tem, da svoje razvojne možnosti uresničite v kar največji meri. Program izvajamo na podlagi dolgoletnih izkušenj, namesto teorije pa se raje ukvarjamo s prakso – intenzivno, poglobljeno in zlasti uporabno. Naša akademija vodenja zagotovo ni klasičen program, ampak veliko več kot to. Z našo pomočjo boste postali ne le učinkovitejši in prijaznejši vodja, temveč boste na splošno lažje krmarili skozi vsakovrstne izzive, ki vam jih postavlja življenje.

Akademija vodenja vam bo najprej pomagala, da boste sebe v vlogi vodje spoznali bolje. Na tej podlagi lahko skupaj naredimo konkretne premike k temu, da boste usposobljeni svoje sodelavce bolje motivirati in spodbujati k večji samoiniciativnosti. V njih boste znali poiskati ustvarjalnost in jo izvabiti na površje, skupaj boste razvijali bolj pozitiven odnos do dela in krepili prijetne medosebne odnose. Dober vodja zna poskrbeti tako za delovno disciplino, produktivnost in odgovornost kot večje zadovoljstvo zaposlenih. Akademija vodenja vam bo pomagala k uresničitvi ciljev vašega podjetja ali organizacije in iz vas kot vodje izvabila le najboljše lastnosti.

akademija vodenja