Kako lahko iz letnega razvojnega pogovora pridobite kar največ?

  • Kako iz letnega pogovora pridobite kar največ?
  • Ključne pasti letnega pogovora
  • Utrdite občutek lojalnosti in pripadnosti zaposlenih

 

 

 

»Letni pogovori so priložnost za gradnjo mostov med cilji podjetja in osebnimi cilji zaposlenih.”

– Indra Nooyi (CEO of Pepsi)

Kadrovski strokovnjaki se strinjajo, da letni razvojni pogovor spada med najučinkovitejše mehanizme, s katerimi poskrbimo, da zaposleni ostajajo motivirani in predani svojemu delu.

Različne študije v organizacijski psihologiji in menedžmentu izpostavljajo nekatere težave, ki nastopijo ob izvajanju letnih pogovorov:

  • Raziskava z naslovom ‘Letni pogovori: priložnost za rast ali breme’ odkriva, da veliko zaposlenih in vodij letne pogovore dojema kot administrativno obveznost in ne kot priložnost za razvoj in rast (The Society for Human Resource Management).
  • Raziskava ‘Učinkovitost letnih pogovorov’ poudarja potrebo po tem, da se »klasične« letne pogovore nadgradi (Harvard Business Review).
  • Študija ‘Učinkovitost in napake v letnih pogovorih’ pa navaja primere, kako lahko neustrezen odziv (povratna informacija), nejasnost ob postavljanju ciljev in pomanjkanje zmožnosti prilagajanja komunikacije različnim tipom osebnosti zaposlenih, rezultirajo v zmanjšanju njihove učinkovitosti in nezadovoljstvu (Journal of Applied Psychology).

Nekateri vodje letne pogovore še vedno dojemajo kot nepotrebne sestanke in zapravljanje časa. Slabo izpeljani letni pogovori imajo lahko na zaposlene, ki se ne čutijo slišane ali upoštevane, resne negativne posledice. Zaposleni po letnem pogovoru niso več zavzeti za delo, prihaja do nesporazumov, občutnega zmanjšanja sodelovanja, fluktuacija zaposlenih se poveča in produktivnost zaposlenih pade.

Uspešen letni pogovor temelji na dveh kriterijih

 V kolikor želimo, da letni pogovor predstavlja priložnost tako za zaposlenega kot nadrejenega in organizaciji resnično predstavlja dodano vrednost, je potrebno zadostiti dvema osnovnima kriterijema:

1. Oba udeleženca (tako vodja pogovora kot zaposleni) se morata na pogovor vnaprej dobro pripraviti.

Pogosto se zgodi, da nihče pravzaprav ne ve, kaj lahko od pogovora pričakuje. Vodje nimajo  tem in ciljev pogovora in posledično ne vedo, kako ga je potrebno voditi, da bi bil produktiven. Nepoznavanje namena na drugi strani pri zaposlenih vodi v že vnaprej odločenost, da je sestanek nepotreben, saj ne vedo, kaj od njega pričakovati. Zastavljena vprašanja jih nemalokrat presenetijo in nimajo časa za razmislek, da bi lahko kvalitetno odgovarjali in pogovarjali o tematiki, načrtih in ciljih.

Na letni pogovor se morata ENAKO DOBRO vnaprej pripraviti OBA sodelujoča.

Izjemno koristna je včasih pomoč strokovnjaka, ki v sodelovanju z vodjo pogovora, pripravi personalizirane vprašalnike za vse zaposlene, saj so za dobro izpeljan letni razgovor potrebne izkušnje in praktična znanja.

Ta vprašalnik vam lahko izdelamo mi! Gre za posebej prilagojen vprašalnik, ki ga oblikujemo na podlagi dolgoletnih izkušenj in tako vam kot zaposlenemu omogoča, da se na letni pogovor dobro pripravita ter o obravnavanih temah vnaprej kvalitetno razmislita.

Naj »nujno zlo« postane »odlična priložnost«

“Pogosto pravim, da bi moral biti najpomembnejši sestanek leta, tisti med vodjo in zaposlenim na letnem razgovoru.”

– Bill Gates (Microsoft)

2. Letni pogovor mora vedno potekati na »komunikacijskem kanalu« poslušalca.

»Če želite, da vas slišijo, govorite njihov jezik!«

Pogosto se zgodi, da zaposleni letne pogovore dojemajo kot nekakšno zaslišanje, kjer se bodo morali braniti. Prav zato je ključna naloga vodje uporaba pravega komunikacijskega kanala, ki sogovornika ne ogroža in mu tudi omogoči da je slišan.

Med seboj smo si različni. Nekateri so bolj tihi, spet drugi radi veliko govorijo. Če bo vodja uporabil napačen stil komunikacije, se bo nekdo morda zaprl vase, drugi se bo mogoče začel braniti, spet tretji bo postal napadalen. Zato je zares pomembno, da ob vodja znal uporabiti pravi komunikacijski kanal. Na osnovi uporabe pravega komunikacijskega kanala se zgradi sodelovanje in zaupanje. Le tako dobimo nove ideje ter predloge za izboljšave in kvalitetne povratne informacije.

Komunikacijski model PCM® (Process Communication Model®) je preverjena rešitev pri izvajanju uspešnih letnih pogovorov. Zagotavlja namreč trdno strukturo za učinkovito komunikacijo.

Uči nas, kako lahko prepoznamo prevladujoč komunikacijski stil vsakega posameznika, s tem pa ponuja možnost, da način komunikacije prilagodimo zaposlenim. To  prepreči morebitne nesporazume ter zagotovi boljše razumevanje. Omogoči tudi prepoznavanje in  razumevanje resničnih motivatorjev različnih sodelavcev.

 

“Letni razgovori so kot mostovi med vodstvom in zaposlenimi, ki omogočajo obojestransko učenje in razumevanje.”

– Jack Ma (Alibaba)