• Spoznajte, kaj vam in drugim  drugim povzroča stres.
  • Naredite svojo komunikacijo bolj učinkovito.
  • Uporabite PCM – vrhunsko orodje za obvladovanje stresa

Še nikoli nismo bili tako podvrženi stresu tako kot v današnjih časih. Sodobna družba namreč od vsakogar od nas zahteva, da obvladujemo svoje življenje na vseh področjih. Tempo življenja je hiter, neugodne in neprijetne situacije se kar vrstijo in od vsakega se pričakuje nič manj kot le najboljše.

Tehnike obvladovanja stresa bi moral obvladati vsak. In življenje bi bilo precej lepše. Ker temu ni tako, zaradi stresa marsikdo nima lepega in mirnega življenja ter ne uresniči svojih potencialov, ki bi jih lahko, če bi to metodo obvladovanja stresa obvladal. Zaradi vsega tega prihaja do konfliktov in nesporazumov, vedno prisoten stres pa vodi celo v hujše težave in bolezen. Tem težavam se lahko izognemo, če poznamo sebe! In uporabimo tiste tehnike za obvladovanje stresa, ki ustrezajo nam. Poznavanje teh tehnik je pomembno tako za posameznike kot za organizacije in podjetja v celoti, ki bi morale vedeti, kako se posamezniki odzovejo na določeno situacijo in kako se odzivajo v stresnih okoliščinah.

Bi želeli spoznati vas, vaše osebnostne lastnosti, ali pa vaših sodelavcev / zaposlenih / podrejenih, kaj vas spravi v stres in kaj druge?

Kako je PCM povezan z obvladovanjem stresa?

Ko spoznamo sebe, nam postane jasno, kaj nas spravlja v stres. Prav tako se naučimo, da prepoznamo svoj stil komunikacije kot stil našega sogovornika, hkrati pa svoje in njegove motivatorje, kaj nas in druge spravi v stres ter  stresna vedenja. Pri sogovorniku lahko dokaj hitro opazimo stresno vedenje oziroma njegove prve znake. Ko te znake opazimo zgodaj, lahko preprečimo konflikte in nesporazume ter stresno vedenje preprečimo, še preden to eskalira. Če stresa sami ne znamo obvladovati, smo neproduktivni, ker je naše vedenje neustrezno. Zato je poznavanje tehnik za preprečevanje in obvladovanje stresa tako zelo pomembno in te tehnike spoznate z modelom PCM.  Pomaga nam ugotoviti, katere prednosti ima posameznik in kje še ima prostor za izboljšave.

Kaj je cilj treninga PCM

Številne konfliktne situacije tako v osebnem kot v poslovnem okolju, izbruhnejo prav zaradi stresa. Ta je velikokrat posledica nezadovoljstva,, ki pa smo ga s pravilnimi znanji zmožni preprečiti ali pravočasno zaustaviti. Vsa potrebna znanja kako se izogniti konfliktom, kako motivirati vsakega posameznika, kako poskrbeti, da bodo vsi bolj ciljno usmerjeni in kako komunikacijo dvigniti na nivo višje, pridobite s pomočjo PCM modela.

Uspešno obvladovanje stresa je le eden izmed ciljev, ki jih boste s pomočjo PCM uresničili. Pravočasno boste znali prepoznati, kaj je tisto, kar pri vas povzroča stres, hkrati pa tudi, kakšne težave imajo tisti, s katerimi ste v stiku. Znali boste preprečiti stresne situacije, in sicer tako, da se boste sogovorniku približali na prav poseben – njegov – način.

Ko boste razumeli izvore oziroma vzroke stresa, se boste lažje izognili situacijam, ki do stresa sploh privedejo.