• Spoznajte prave razloge za nastanek konfliktov.
  • Povečajte sodelovanje pri reševanju konflikta.
  • Uporabite model PCM – vrhunski model za reševanje konfliktov v poslovnem svetu in zasebno.

Konflikti v delovnem okolju imajo lahko resne posledice na celotno organizacijo. Če jih ne rešimo popolnoma, sledijo težave, ki se odražajo v slabši produktivnosti, načetih odnosih, večji fluktuaciji zaposlenih in posledično vplivajo na celotno uspešnost organizacije.

Razumsko (logično) razmišljanje se v konfliktnih situacijah umakne in namesto tega prevladajo emocije. Logika in emocije sta ključna pri reševanju konflikta in konfliktnem vedenju.

 

Pri reševanju konflikta je pomembno razumeti, da tisto, kar se na prvi pogled zdi kot glavni razlog, pogosto ni pravi razlog. Resnični vzrok je velikokrat skrit. Velikokrat so očitni razlogi zgolj simptomi nekih globljih, nerazrešenih težav. Kadar oseba čuti, da ni slišana ali razumljena, to seveda le še veča njeno frustracijo, hkrati pa tudi krepi različne obrambne ali/in napadalne odzive. Če si želimo, da oseba sodeluje, mora najprej začutiti, da je slišana in razumljena. Da začuti empatijo z naše strani. Ko je to  izpolnjeno, se posameznik lahko sprosti, prav tako njena/njegova obrambna drža in začne aktivno sodelovati v iskanju rešitve konflikta. Razkrije svoje skrite vzroke konflikta in začne se, s sodelovanjem z nami, učinkovito reševanje konflikta.

Za rešitev konflikta je pravilna komunikacija ključna.

 

 

Obstajajo ljudje, ki ne slišijo in ljudje, ki ne poslušajo; oboji so problematični v reševanju konflikta.”

– Robert T. Kiyosaki

 

Kaj je glavna razlika med PCM in ostalimi drugimi modeli

Ljudje smo si različni, svet zaznavamo drugače (naša percepcija) in uporabljamo drugačne komunikacijske stile. PCM nas nauči uporabiti pravo percepcijo in komunikacijski kanal sogovornika, da se lahko povežemo z njo/njim, da vzpostavimo pristen dialog, razkrijemo skrito dinamiko konfliktov in da jih lahko razrešimo. PCM nam razkrije psihološke potrebe posameznika, zaradi česar lahko globlje razumemo in učinkovito pristopamo k rešitvi problema. Z uporabo PCM modela nam in drugim pomaga, da se dvignemo/jo iz stresnega vedenja in nas spodbudi k sodelovanju.

Večina komunikacijskih modelov je ne prepozna in ne naslovi raznih stresnih vedenj, s poznavanjem PCM modela pa je mogoče prav to! Z znanjem PCM smo zmožni prepoznati stresorje posameznika in se znamo nanje ustrezno odzvati.  Naučimo se komunicirati z nekom, ki je v stresu. Z razumevanjem PCM modela se nam odpre pot za doseganje pristnega dialoga, odkrivanja vzrokov konfliktov in njihovega ustreznega razreševanja.

Prednost PCM je prepoznavanje subtilnih stresnih vedenj že na začetku, še preden lahko konflikti eskalirajo in postanejo neobvladljivi. Poleg jasnega vpogleda v stresna vedenja, PCM ponudi tudi praktične in jasne rešitve, kako uporabljati specifične stavke in načine komunikacije, da bomo bolje razumljeni in slišani s strani drugih. To je odličen način premeščanja vrzeli v komunikaciji ter spodbujanja konstruktivnejših interakcij.

S pravilno izbranim pristopom, uspemo v konfliktnih in stresnih situacijah vzpostaviti stanje dobrega sodelovanja.

“Z reševanjem konfliktov ne pridobimo le miru, ampak tudi močnejše odnose.”

– William Ury