Odlikujejo nas 30-letne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, ki jih več kot spretno vnašamo v svoje seminarje in coachinge.

mag. IRENA DEŽELAK

PCM coach in PCM trener

mag. IRENA DEŽELAK

PCM coach in PCM trener

Mag. Irena Deželak je certificirana predavateljica in coach za PCM – Process Communication Model®, ki je trenutno najboljši vedenjsko komunikacijski model na svetu in je uporabljan s strani vesoljske agencije NASA za boljše vodenje, odnose, komunikacijo in prodajo. Je tudi ponosna dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha, akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE – Experience Educators of Europe.

Od leta 2000 je izvedla več kot 3000 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic, sodelovala na konferencah in kongresih. Do sedaj je imela priložnost sodelovati z več kot 400 podjetji in organizacijami doma in v tujini. Število njenih slušateljev presega število 50.000.

Je ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji.

Predavateljica mag. Irena Deželak je ponosna dobitnica najvišje nagrade na Treningu Dale Carnegie® in dobitnica prestižne nagrade TOP 10 PREDAVATELJ dve leti zapored v Sloveniji, ima mednarodni certifikat za coacha akreditiran s strani Mednarodne federacije coachev (ICF) in je članica EEE – Experience Educators of Europe.

Je certificirana predavateljica in coach za PCM – Process Communication Model, ki je trenutno najboljši model komunikacije na svetu in je uporabljan s strani vesoljske agencije NASA za boljše vodenje in komunikacijo.

V okviru Family Lab International je pod mentorstvom Jesper Juula pridobila mednarodno licenco.

Je avtorica in soavtorica ter predavateljica programov s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, prodaje ter organizacije časa.

Magistrirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na področju poslovodenja in organizacije. V magistrskem delu je poglobljeno raziskovala ustrezne načine vodenja (leadership) različnih sodelavcev v bančnem sektorju. Kot poslovna svetovalka in vodja oddelka v Abanki Vipa je bila 8 let zadolžena za vodenje večjega števila ljudi (poslovna mreža 170 zaposlenih). Opravljanje funkcije skrbnika znanja in direktorice kadrovske službe v skupini Sportina Group jo je obogatilo še z izkušnjami ravnanja s človekovimi zmožnostmi.

Na svoji poklicni poti se stalno samoizobražuje in izobražuje predvsem na področju vodenja ljudi, motivacije, organizacije časa, prodaje in komuniciranja pri domačih in tujih izobraževalcih. Trenutno za namen doktorske disertacije raziskuje področje čustveno inteligentnih vodij in njihovo učinkovitost v slovenskem profesionalnem okolju.

Odlikujejo jo petindvajsetletne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, kar več kot spretno vnaša v svoje seminarje in delavnice. Na Filozofski fakulteti je pridobila andragoško pedagoško izobrazbo za predavatelja. Slušatelji njenih predavanj so navdušeni nad praktičnimi nasveti za poslovni in osebni uspeh. Je oseba, ki izžareva dobro voljo, pozitivno energijo in zaupanje v ljudi. V svoje delo vpleta spoznanja najbolj uveljavljenih šol vodenja (geštalt, realitetna šola, vedenjska šola in transakcijska analiza) z izjemnim smislom za konkretno uporabo v vodstveni praksi. Zase pravi, da ni predavateljica, le pogovarja se rada z ljudmi o rešitvah, ki v praksi delujejo.

Je predavateljica in nosilka študijskega predmeta Temelji managementa (za slovenske in ločeno za tuje študente) in predmeta Poslovno komuniciranje na Visoki šoli za poslovne vede (B2), predavateljica in nosilka študijskega predmeta Organizacijsko vedenje in predmeta Vodenje sodelavcev na magistrskem programu Fakultete za management in pravo (MLC), bila pa je tudi predavateljica in nosilka študijskega predmeta Poslovno komuniciranje na Gea College-u. Je predsednica akademskega zbora Visoke Šole B2 in članica strokovnega sveta Slovenskega združenja coachev.

Vse svoje življenje dela z ljudmi in za ljudi. Sodeluje z njimi, jih vodi, poučuje, svetuje, piše zanje, z njimi izvaja projekte … Verjame, da so ljudje bistvena sestavina vsakega procesa. Kapital in ideje so po njenem prepričanju šele začetek vsake zgodbe, rdeča nit in resnični ustvarjalci dodane vrednosti pa so ljudje. Je gostja radijskih in televizijskih oddaj, okroglih miz ter kongresov in posvetovanj.

Od leta 2000 je izvedla več kot 3000 predavanj, seminarjev, treningov in delavnic, sodelovala na konferencah in kongresih. Do sedaj je imela priložnost sodelovati z več kot 400 podjetji in organizacijami doma in v tujini. Število njenih slušateljev presega število 50.000. 

Leta 2018 je bila za dosežke na poslovnem področju nominirana za Slovenko leta.

mag. JANI PRGIĆ

PCM coach in PCM trener

mag. JANI PRGIĆ

PCM coach in PCM trener

Mag. Jani Prgić, PCM coach in PCM trener, je vodilni strokovnjak v Sloveniji za aplikativno rabo spoznanj nevroznanosti pri vodenju timov, izvajanju komunikacijskih treningov, programih za pomoč v stiski, poučevanju in delu s klienti, učenci, skupinami. Je tudi NLP Master Trainer (nevrolingvistično programiranje) ter NLP Master Coach, ki je študij nevrolingvističnega programiranja zaključil v Angliji, kjer je študiral tudi NLP psihoterapijo.

V Sloveniji že skoraj 15 let uvaja različne uporabne metode tako v podjetjih kot v šolah in drugih javnih zavodih. Odlikuje ga praktično delo in takojšnja uporabnost in prenosljivost v prakso.

mag. MATJAŽ KRIŽMAN

PCM trener

mag. MATJAŽ KRIŽMAN

PCM trener

Matjaž Križman, PCM® trener z več kot 30 letnimi direktorskimi izkušnjami je izjemna pridobitev za PCM® ekipo Slovenije. Magistrski študij na  Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo mu je omogočil izjemno pronicljiv tehničen pogled na delovanje poslovnih procesov in poslovnih odnosov. Kot mladi raziskovalec je krepil svojo kritično žilico v okviru Inštituta Jožef Stefan, kjer je bilo njegovo področje raziskovalno delo pri temeljnih in razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih ter skrb za prenos znanstveno-raziskovalnih in strokovnih rezultatov v prakso.

Vedno je želel, da so stvari delujoče in učinkovite v praksi. Že v začetnih letih svoje profesionalne poti in bil dejaven v mednarodnem okolju tudi kot predavatelj na konferencah v tujini.

Njegova strast so uspešno delujoči poslovni sistemi in ima bogate izkušnje kot direktor uspešnega podjetja. V 30 letni karieri se je izpopolnil na področjih upravljanja in vodenja ljudi, usposabljanja in razvoja lastnih kadrov v podjetju ter metodologiji spremljanja dela zaposlenih. Projektno in produktno vodenje ter razvoj in implementacija novih programov in poslovnih procesov sta rdeča nit njegovega delovanja. Ker deluje na področju prodaje, je usklajevanje razvoja in izvajanja trženjske strategije podjetja ter spremljanje vseh finančnih parametrov poslovanja in izvajanja celotnega poslovnega načrta podjetja ena njegovih ključnih nalog. Ki ne samo, da jih opravlja dobro, pravi, da v tem delu tudi resnično uživa.

Svoje bogate izkušnje na področju opravljanja ključnih funkcij managementa, načrtovanja (poslanstvo podjetja, vizija in strategija), organizacije in sistematizacije poslovanja, vključujoč vse ključne dejavnike in deležnike ter vodenje ljudi (delo z zaposlenimi in uporabniki na vseh organizacijskih nivojih), nadzor (spremljanje dosežkov, primerjava doseženega z zastavljenim, analize na mikro in makro nivoju) in tudi krizne prilagoditve v kriznem obdobju deli tudi kot gostujoči predavatelj na različnih poslovnih šolah in fakulteti v okviru predmetov Temelji managementa,  Komunikacijski management in Poslovno komuniciranje.

Poleg managementa se odlikuje na področju poslovnih pogajanj in prodaje.

S svojimi izkušnjami svetuje podjetjem tudi na tem področju in kot udeleženec na mednarodnih sestankih sodeluje pri oblikovanju novih prodajnih strategij in inovativnih pristopov. Pomoč nudi tudi pri izvedbi  poslovnega svetovanja v okviru razvoja podjetniške poslovne ideje.

PCM® pristop je v njegovo življenje prinesel novo dimenzijo, tako poslovno kot zasebno. Omogoča, da vsa znanja prepleta na unikaten način in s tem pomaga udeležencem, do večje osebne in poslovne odličnosti.

Gordana Kovačević Hiti

PCM® trener in PCM® coach

GORDANA KOVAČEVIĆ HITI

PCM® trener in PCM® coach

Gordana Kovačević Hiti, PCM® trener in PCM® coach z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju vodenja prodaje in prodajnih ekip. Zadnjih 10 let se je usmerila na področje usposabljanja odraslih in s coachingi pomagala mnogim uspeti v poslu.  Vodila in razvijala je različno velike ekipe in projekte, pridobivala znanja v Sloveniji in tujini. Se usposabljala na ADLER social coaching, zaključila različne prodajne, coaching, vodenjske in train the trainers akademije ter osnove transakcijske analize TA. Uspešno končala ACTP program usposabljanja ICF coach, poslovni in skupinski coaching  ter se tudi akreditirala pri mednarodni zvezi coachev ICF (International coaching federation) in nosi naziv ACC ICF.

Je oseba, ki deluje v praksi in iz prakse. Specializirana je za področje prodaje. Razume edinstvene izzive in s pomočjo vrhunskega orodja PCM® ponuja rešitve za njihovo premagovanje. Metoda PCM® uči izjemno učinkovite pristope in to lahko s pridom uporabite tudi v prodaji.

Njena usposabljanja so praktična in konkretna ter udeležencem nudijo tehnike, ki jih potrebujejo za uspeh v poslu. Sama zase pravi, da je uspešna takrat, ko rastejo tako posamezniki kot ekipe, ki jih pomaga razvijat. PCM® zanjo pomeni manjkajoči del, ki je vse predhodno znanje osmislil in povezal v celoto.

Zakaj izbrati nas

  • Seminar vodenje zaposlenih in ostala izobraževanja z malo teorije in veliko prakse

  • odlikujejo nas 30-letne praktične izkušnje pri delu z ljudmi, ki jih več kot spretno vnašamo v svoje seminarje in coachinge

  • smo ekskluzivni distributer v Sloveniji certificirani za Process Communication Model® (NASA komunikacija)

Preberi več

Mnenja naših uporabnikov

»Pozdravljena, ga. Deželak! V imenu mojih sodelavk in sodelavcev, ki smo skupaj z vami preživeli prejšnji četrtek, se zahvaljujem za vse izkušnje, ki ste jih delili z nami, predvsem pa za vašo neposrednost in doživetost pri posredovanju le-teh. Vodenje ljudi je nikoli dokončana zgodba. Zato se moramo stalno učiti. In v četrtek smo se naučili veliko. Še veliko uspešnih delavnic vam želim.«
Zvezdana Bajc, članica uprave in direktorica Sektorja za ekonomiko in informatiko, Krka

Preberi več

Pridružite se podjetjem, ki že uporabljajo PCM® model: