Sodobno vodenje se v številnih odtenkih precej razlikuje od tradicionalnega. Nekoč je vodja ukazoval oziroma upravljal, sodobni svet pa od njega zahteva precej drugačne kompetence – takšne, ki združujejo, ne razdvajajo. Vodstvene kompetence, ki jih mora imeti sodoben vodja, so takšne, da iz zaposlenih oziroma sodelujočih v organizaciji pomagajo izvabiti tisto najboljše. Dober vodja mora najprej dobro poznati sebe, nato pa še druge, da lahko ustvari plodno komunikacijo in sodelovanje, izboljša učinkovitost delovnega procesa ter dosega cilje, za katere se trudijo vsi skupaj. Sodobne vodstvene kompetence so torej veliko več kot le podajanje navodil svojim podrejenim.

vodstvene kompetence

Vodenje nekoč in vodenje danes

Če primerjamo klasično vodenje, ki smo ga bili vajeni v 20. stoletju, z vodenjem, ki se po svetu uveljavlja v zadnjih nekaj desetletjih, bi hitro našli nekaj ključnih razlik. Odražajo pomembne spremembe v poslovnem okolju, kulturi, odnosih z zaposlenimi in zagotovo tudi v tehnologiji. Dober vodja svoje vodstvene kompetence razvija v več smereh in nenehno.

Sodobno vodenje med vodstvom in zaposlenimi poudarja odprto komunikacijo in namesto enosmernega prenosa informacij spodbuja konstruktiven dialog, pridobivanje povratnih informacij ter vzajemno sodelovanje tudi pri najtežjih odločitvah. Vodstvene kompetence sodobnega vodje so povezane s prilagodljivostjo na hitre spremembe, z nenehnim spodbujanjem sodelovanja in timskega dela, s spretnim vključevanjem posameznikov v delovni proces, z upoštevanjem njihovih predlogov ter s spodbujanjem (tudi) njihovega razvoja in rasti. Danes so zaposleni bolj vključeni v procese odločanja, vključujejo se v reševanje konfliktov, vodja pa jih mora znati tudi ustrezno motivirati ter z njimi komunicirati tako, da sta zadovoljni obe strani. Rezultat takšnega vodenja je zagotovo tudi bolj pozitivno delovno vzdušje, ki temelji na medsebojnem zaupanju, spoštovanju, vključevanju novosti ter upoštevanju tako dela kot zasebnosti posameznika. Vodstvene kompetence so pri sodobnem načinu vodenja torej veliko več kot le podajanje navodil svojim podrejenim.

Temeljne vodstvene kompetence v sodobnem času

Vabimo vas, da odkrijete znanstveni način vodenja, ki ga uporabljajo številna svetovno priznana podjetja. V skladu s temi znanstveno podprtimi izsledki na področju vodenja vam na tem mestu razkrivamo vsa ključna področja, ki naj bi jih dober vodja poznal ter jih tudi aktivno uporabljal v praksi.

vodstvene kompetence kako jih pridobiti

Spoznajte štiri vodstvene kompetence, ki so naravnost nujne za učinkovito sodobno vodenje:

  • poznavanje stilov vodenja zaposlenih,
  • organiziranost in postavljanje ciljev,
  • veščine komuniciranja,
  • motivacijske sposobnosti.

To so področja, ki bi se jim moral konkretno posvetiti vsak vodja. Na tej osnovi, ki smo jo podkrepili z znanstveno dokazano metodologijo PCM (Process Communication Model), vam predstavljamo vrhunski vodstveni program, s pomočjo katerega boste vaše vodstvene kompetence postavili bodisi na nove temelje bodisi jih okrepili z namenom doseganja še boljše učinkovitosti na vseh ravneh.

In če se še nekoliko dotaknemo pomembnih vodstvenih kompetenc, ki bi jih moral usvojiti vsak vodja, lahko dodamo, da morate najprej dobro spoznati sami sebe, da lahko vodite druge ljudi. Prepoznati morate svoj obstoječi stil vodenja, se zavedati svojih prednosti in šibkosti, z našo pomočjo pa boste te spremenili v priložnosti za rast in razvoj tako vas kot organizacije. Zavedati se morate, kako komunicirate in kaj je tisto, v čemer bi se lahko izboljšali, ne nazadnje pa svoj način vodenja usmeriti tako, da ga boste prilagodili skupini, ki jo vodite. Vodstvene kompetence vključujejo tudi dobro organizacijo in smiselno postavljanje ciljev, h katerim stremijo vsi, ki so vključeni v nek proces. Za skupen cilj se mora nato truditi vsak posameznik, a ne sam zase, temveč v nenehnem odnosu z drugimi. Če ima vodja primerne vodstvene kompetence, bo z vsakim od vpletenih na svojstven način znal komunicirati tako, da bosta delala skupaj za skupno dobro. Tukaj zagotovo ne smemo pozabiti pomembnosti motivacije, ki posameznikom daje zagon za uresničevanje zastavljenih ciljev. Vodja, ki pozna svoje zaposlene, bo svojo komunikacijo znal prilagoditi tudi tako, da bo v posamezniku vzbudil zanimanje in željo po napredku s ciljem ne le poslovnega, temveč tudi osebnega uspeha. Motivacija je zagotovo ključ do produktivnega delovanja in tisti, ki ima dobro razvite vodstvene kompetence, mora vedeti, kaj je tisto, kar najbolj motivira vsakega posameznika.

Kako pridobiti vrhunske vodstvene kompetence tudi, če niste rojeni vodja

Zagotovo vas na tej točki že precej zanima, kako pridobiti koristne vodstvene kompetence, zaradi katerih boste postali priljubljen vodja, ki najde posluh za vsakega od svojih sodelavcev oziroma posameznika v skupini.

Razvili smo akademijo vodenja, kjer vas učimo sodobne oblike vodenja, na podlagi katere uspeh zagotovo ne bo izostal. In pri tem ne bomo izgubljali časa z raznimi teoretičnimi podlagami, ampak se bomo hitro lotili prakse. Saj to vodenje nenazadnje tudi je. Sodoben vodja mora uporabljati sodobne stile in metode, da je proces njegovega vodenja kar najbolj učinkovit. Vodenje ne vključuje več le razdelitev nalog, ampak pogajanje in svetovanje, da se te naloge izvedejo kar najbolje. Pri tem je treba medsebojno sodelovati. Kako? S pomočjo uporabe sodobnih komunikacijskih pristopov in motivacijskih kompetenc, da lahko vse skupaj raste v smer boljše učinkovitosti in uspešnega delovanja organizacije kot enote.

Pri nas zato izvajamo v praksi preverjen vodstveni program, ki vam pomaga prepoznati, kako vaš stil vodenja vpliva na vaše sodelavce. Predstavili vam bomo različne stile vodenja in vas seznanili s številnimi strategijami, ki vam bodo pomagale do boljše učinkovitosti in uspeha pri vodenju ekipe. Z našo pomočjo boste v prvi vrsti okrepili svoje prednosti, pri čemer se bomo vsi skupaj usmerjali v ekipno sodelovanje, ki je ključ do uspeha v sodobnem poslovnem svetu. Naučili se boste pomembnih veščin, ki jih potrebujete za kvalitetno vodenje svoje ekipe. Na področju vodenja se boste z našo pomočjo nenehno razvijali. Kaj je še pomembno? Zlasti to, da boste lahko vse naučeno takoj uporabili tudi v praksi!

Tu smo za vas

Dovolite nam, da vam na poti vrhunskega vodenja pomagamo. Na podlagi znanstvenih dognanj in bogatih izkušenj vam bo naša akademija vodenja pomagala na poti vaše rasti in rasti vaše organizacije oziroma podjetja. Postanite vodja, ki si ga vsak lahko le želi! Naša vrhunska ekipa predavateljev, ki svoje delo opravlja na podlagi znanstvenih izsledkov, vam lahko ponudi dragoceno podporo v vašem procesu pridobivanja vodstvenih kompetenc in veščin, ki jih boste s pridom uporabljali v različnih skupinah ljudi. Stopite v stik z nami za še več informacij in konkretne odgovore na vaša vprašanja.